صفحه اصلی

عضویت سالانه گروه بین المللی عطران (حقیقی و حقوقی)

کلیه علاقه مندان می توانند برای بهره مندی سالانه از تخفیف های گروه عطران با پرداخت حق عضویت ثابت از مزایای در نظر گرفته شده برای اعضا در طول یکسال استفاده نمایند.

مزایای در نظر گرفته شده برای اعضای حقیقی و حقوقی گروه عطران به شرح زیرند:
معرفی اعضای حقیقی به کارفرمایان جهت انجام پروژه و استخدام
اشتراک رایگان ژورنال زیستبان (الکترونیک)
ثبت نام رایگان در برنامه آموزش انگلیسی Free Discussion
ثبت نام در دوره های حضوری مرکز مهندسی عطران 30%تخفیف www.mdatran.com
سفارش کتاب چاپی، کتاب صوتی و نشریات از انتشارات بین المللی عطران 30% تخفیف www.atranbook.ir
ثبت نام در دوره های مجازی مرکز مهندسی عطران 50%تخفیف www.mdatran.com
ثبت نام در تورهای حرفه ای و آماتور طبیعت گردی  50% تخفیف www.mdatran.com
ثبت نام در تورهای آموزشی 30% تخفیف www.mdatran.com
ارسال و چاپ مقاله در ژورنال بین المللی زیست بان 50% تخفیف www.zistbanab.ir
تبلیغات در شماره های ژورنال بین المللی زیست بان 50% تخفیف www.zistbanab.ir
ثبت نام در کلیه آیتم های همایش و جشنواره ملی محیط زیست 50% تخفیف www.envco.ir
ثبت نام در کلیه آیتم های همایش و جشنواره ملی مدیریت و برندسازی 50% تخفیف www.mobrand.ir
ثبت نام در کلیه آیتم های همایش و نمایشگاه بین المللی HSE و مدیریت بحران 50% تخفیف  www.hseco.ir
ثبت نام در کلیه آیتم های همایش بین المللی عمران و مدیریت ساخت 50% تخفیف   www.satindesign.ir
علاوه بر موارد ذکر شده فوق ممکن است در طول زمان طرح های دیگری نیز اجرا گردد که تخفیف هر کدام برای اعضا بصورت موردی مشخص خواهد گردید.

حق عضویت ها
– عضویت سالانه حقیقی 120 هزار تومان تا تاریخ 97/12/29
– عضویت سالانه حقیقی 300 هزار تومان از ابتدای سال 98
– عضویت سالانه حقوقی 300 هزار تومان تا تاریخ 97/12/29
– عضویت سالانه حقوقی 600 هزار تومان از ابتدای سال 98
ePAY-ICON

نکات مهم:
در قسمت توضیحات پرداخت آیتم مورد نظر باید قید شود.
مدت عضویت از تاریخ و ساعت پرداخت حق عضویت آغاز خواهد گردید.
اعضای حقوقی می توانند پرسنل خود را با ارائه معرفی نامه، از خدمات عضویت حقوقی بهره مند سازند.