صفحه اصلی

همایش و جشنواره بین المللی HSE و مدیریت بحران

آذرماه هر سال “همایش و جشنواره بین المللی HSE و حوادث” توسط دبیرخانه دائمی  در تهران برگزار می گردد.

محورهای علمی:
راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدیریت شهری
مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساز
تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE
شاخص های مدیریتی HSE_MS
روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات
طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی
کاربرد نرم افزارهای حرفه­ ای در مدیریت و مهندسی HSE
آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی
بومی سازی و نگهداشت پذیری سامانه های مدیریت HSE
طراحی و اجرای طرح واکنش اضطراری
HSE در صنایع ساخت و ساز
صنعت بیمه و ارتباط آن با شاخص های ریسک و HSE
آمادگی و مقابله به هنگام در شرایط بحرانی
تجهیزات و ابزار جدید ایمنی
نظام اداری و ارتقاء ساختار HSE در صنایع عمده کشور
HSE و مدیریت ریسک و بحران
مباحث حقوقی HSE و مدیریت بحران

وبسایت: www.hseco.ir