صفحه اصلی

پرداخت متمرکز عطران

درگاه اینترنتی گروه بین المللی عطران، درگاهی امن و متمرکز با قابلیت بازگشت مبلغ در صورت عدم تکمیل خرید می باشد که کلیه پرداخت های مربوط به این گروه می تواند از طریق این درگاه انجام پذیرد.

ePAY-ICON

شما می توانید با ذکر توضیح (موارد زیر) در قسمت توضیحات، کلیه خریدها و سفارش های خود را از طریق این درگاه انجام دهید.

پرداخت های مربوط به:
– انتشارات بین المللی عطران
– مرکز دانش عطران
– ژورنال تخصصی زیست بان
– وبسایت هنر زمین
– همایش محیط زیست
– همایش عمران و مدیریت ساخت
– تورهای آموزشی و طبیعت گردی
– همایش HSE و مدیریت بحران
– همایش مدیریت و برندسازی