صفحه اصلی

کنفرانس ملی مهندسی عمران و مدیریت ساخت

آذرماه هر سال “کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی عمران و مدیریت ساخت” در تهران برگزار می گردد.

محورهای علمی:
مهندسی سازه
مهندسی زلزله
مدیریت ساخت
صنعتی سازی
خاک و پی
حمل و نقل
راه و ترابری
سازه های دریایی
آب و سازه هیدرولیکی
محیط زیست
مدیریت منابع آب
خطوط راه آهن
برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
طراحی شهری
مدیریت شهری
شهرسازی عمومی
نظریات شهرسازی
مدیریت سبد پروژه
برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی
مهندسی هم‌زمانی
مدیریت استراتژیک پروژه‌ها
دعاوی
قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای
وبسایت: www.satindesign.ir